Auksinės mintys

 

Niekada nesakyk "niekada"!

Žiūrėdamas į vandenį plaukt neišmoksi.

Kad pažintumėte moters vidinį pasaulį, nebūtina landžioti į visas jos kūno angas.

Tikras mandagumas yra toks, kai užlipęs ant skruzdėlyno, atsiprašai kiekvienos skruzdėlės.

Įstatymas kaip voratinklis, bitinas pralėks, o musė susipainios.

Vagis be aukštojo išsimokslinimo gali nudžiauti ką nors iš prekinio traukinio, o jeigu baigė universitetą, sugeba pavogti visą geležinkelį.

Mes visi turime pakankamai jėgų pakelti kito nelaimėms.

Ne viską sakyk, ką žinai, bet viską žinok, ką sakai.

Šypsokitės – tai daug ką nervina.

Jei galvoji, kad valdžiai į tave nusispjaut, pabandyk nors kartą nesumokėti mokesčių!

Sėkmė susideda iš žingsniavimo nuo vienos nesėkmės prie kitos, neprarandant entuziazmo.

Kas per daug užsiima smulkiais reikalais, paprastai nebesugeba atlikti didžiųjų.

Moteris reiktų nešioti ant rankų, tačiau dažnai jos užlipa ant sprando.

Mielos moterys, jei norite turėti daugiau laisvalaikio ir linksmai praleisti savaitgalius, išmokykite savo vyrus žvejoti!

Visi skundžiasi atmintimi, bet niekas nesiskundžia protu.

Niekad neprasidėk su kiaule. Išsiterliosit abu, o patenkinta liks tik kiaulė.

Darbo metu užsiimant tuo, kuo negalima, puikiai vystosi regėjimas, klausa ir budrumas...

Protingas žmogus kitąsyk jaustųsi labai nepatogiai, jeigu jis nebūtų kvailių kompanijoje.

Niekada nerūkyk ant arklio! Vienas lašas nikotino, ir liksi pėsčias!

Galima būti gudresniam už ką nors, bet negalima būti gudresniam už visus.

Nesistenk būti nepakeičiamas: jei tavęs nepakeis, tai negalės ir paaukštinti.

Jeigu tau spjaudo už nugaros – reiškia, tu priekyje.

Jei didieji protai sugeba nedaugeliu žodžių daug ką pasakyti, tai smulkieji protai priešingai – daug kalba ir nieko nepasako.

Tikrasis iškalbingumas yra pasakyti visa, ko reikia, ir nei žodžio daugiau.

Kas moka – daro, kas nemoka daryti – moko, kas nemoka mokyti – vadovauja.

Ir sustojęs laikrodis du kartus per parą rodo teisingą laiką.

Mūsų protas yra didesnis tinginys negu kūnas.

Jei jums užtenka pinigų, vadinasi trūksta vaizduotės!

Didžiausias protingos gyvybės egzistavimo Visatoje įrodymas yra tas faktas, kad iki šiol niekas su mumis oficialiai dar nepabandė susisiekti.

Tikras vyras yra tas, kuris uždirba daugiau, nei moteris gali išleisti.

Kokia nuobodi liga tasai savo sveikatos saugojimas pernelyg griežtu režimu!

Sveikas vyriškas organizmas yra toks, kurio dalis ryte atsikelia anksčiau už šeimininką.

Aistra dažnai gudriausią žmogų paverčia bukapročiu, o didžiausius kvailius padaro gudrius.

Žymiausi posakiai retai kada cituojami korektiškai.